TC Afspraken

Beste Gemini trainers, spelers,
speelsters en coaches,
Voor aanvang van het volleybalseizoen 2018-2019 willen wij, als Technische Commissie Gemini, jullie graag wijzen op afspraken die we binnen de vereniging hanteren omtrent het lenen van spelers/speelsters bij een ander team.
Indien je een speler/speelster wilt lenen voor een of enkele wedstrijden, dien je dit te overleggen met de trainer en/of coach van dat betreffende team. Het is niet de bedoeling de speler/speelster eerst te benaderen.

Het meedoen bij een ander team mag namelijk nooit ten koste gaan van het eigen team.
Ben je van mening dat er gedurende het seizoen permanent aanvulling moet komen in jouw team, dan dien je dit kenbaar te maken bij de Technische
Commissie. Wij zullen dan met jou in overleg gaan om te kijken wat er eventueel mogelijk is.
Alleen met instemming van de Technische Commissie kan een speler/speelster def nitief in een ander team geplaatst worden. Ook hierbij geldt dat
spelers/speelsters hiervoor niet rechtstreeks mogen worden benaderd.
Als we ons allemaal houden aan bovenstaande regels zijn de basisvoorwaarden aanwezig voor een plezierig volleybalseizoen.

Met sportieve groet,
Technische Commissie Gemini