Samen verantwoordelijk voor veilige sportomgeving.

Beste Gemini-leden en ouders, maart 2018

Als vertrouwenscontactpersoon van volleybalvereniging Gemini wil ik jullie graag informeren over een recent gepubliceerd onderzoeksrapport t.a.v. Seksuele intimidatie en misbruik in de sport.Eind 2017 heeft een onafhankelijke Onderzoekscommissie – in opdracht van het NOC-NSF – de resultaten gepresenteerd van het onderzoek omtrent seksueel ongewenst gedrag binnen sportverengingen. Een rapportage van meer dan 200 pagina’s, hieronder enkele punten:

  • Seksueel ongewenst gedrag komt in de gehele samenleving voor. Het blijft daarom van belang dat de samenleving ervan doordrongen is dat het hier om een algemeen probleem gaat en dat alles moet worden gedaan om dit gedrag overal tegen te gaan.
  • Er zijn een aantal goede redenen waarom de sportwereld op dit gebied zelf een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Sportorganisaties willen hun sporters, vrijwilligers en bezoekers een veilige omgeving bieden.
  • In het onderzoek wordt gerapporteerd dat bij ongeveer de helft van de gevallen van seksuele intimidatie en misbruik in de sport sprake is van medesporters als plegers. Dit duidt op een omvangrijke opvoedkundige problematiek.
  • Een heel klein deel van de slachtoffers van seksuele intimidatie en misbruik maakt daarvan melding. Het misbruik is “iets waar ik me ontzettend voor schaam”, aldus één van hen.

Confronterende gegevens, waar ook wij – als sportvereniging – iets mee moeten!Wat kunnen we samen (preventief) doen?

  • Ieder lid kan zich nog bewuster inzetten voor een veilig en sportief sportklimaat.
  • Het opvolgen van de omgang- en gedragsregels van de vereniging is hierbij een voorwaarde. We kunnen samen voor een open cultuur zorgen, waarin je kunt praten over datgene wat je als ongewenst ervaart. Elkaar serieus nemen is hierbij belangrijk.
  • We kunnen de betrokkenheid van leden en ouders vergroten door het delen van informatie over wat de vereniging probeert te realiseren en wat daarbij van hen verwacht wordt.

Samen bewust werken aan het bewerkstelligen van een nog veiligere sportomgeving is het streven. Hopelijk delen jullie deze opvatting en willen jullie hier actief een steentje aan bijdragen?!

Vind je het interessant om meer te lezen over het onderzoeksrapport? Klik dan hier.Heb je vragen en/of opmerkingen over dit bericht of wil je graag een keer met mij, als vertrouwenscontactpersoon, praten? Stuur dan een mailtje naar: vcp@gemini-elst.nl. Dit bericht zal ook een plek krijgen op onze website, onder het kopje vertrouwenscontactpersoon.

Mede namens het bestuur van Gemini: een veilig en sportief volleybalseizoen gewenst!

Groeten,Henrieke van Cappellen(vertrouwenscontactpersoon Gemini)