Redactie Gemini Gazet/PR

Hebben jullie nieuwtjes of iets leuks te melden, geef dit door aan de desbetreffende personen. Zij zullen er zorg voor dragen, dat de berichten geplaatst worden in het Gemini Gazet of op de website.

Redactie Gemini Gazet / PR:

Anita Elsjan

Nicole Scharenborg

Petra Peperkamp

PR : pr@gemini-elst.nl

Gemini Gazet : gazet@gemini-elst.nl

Website:

Maaike Klein Brink

Bereikbaar via: website@gemini-elst.nl