Ereleden

Dhr. Co van den Brakel

Dhr. Hans van der Horst

Dhr. Hans Wagner

Dhr. Jaap Jonker

Mevr. Francien de Winter