Ballen

Elk team heeft twee tassen en tien ballen in bruikleen van de vereniging.Helaas is de afgelopen jaren gebleken dat er tijdens het seizoen een aantal van die ballen spoorloos verdwijnen.
Dit hoort niet allemaal meer voor rekening van Gemini te komen. Dit leidt tot de conclusie dat er per kwijtgeraakte bal een bedrag van 40,00 overgemaakt moet worden naar onze Penningmeester. Dit zul je in goed overleg met je team moeten doen. Het kan niet zo zijn dat één zich daar geroepen toe voelt of als “ballentassen drager” verantwoordelijk wordt gehouden. Het is een team gebeuren. Ook het gezamenlijk zoeken ernaar..We gaan er vanuit dat iedereen hier begrip voor heeft.
Hieronder volgt een overzicht met de balnummers per team:

TeamNummers
Dames 11-10
Dames 2 / Heren 371-80
Dames 311-20
Dames 421-30
Dames 5501-510
Dames 631-40
Dames 741-50
Heren 151-60
Heren 261-70
Heren 3 / Dames 271-80
Heren 481-90
Meisje A1261-270
Meisjes A2301-310
Meisjes B1101-110
Meisjes B2321-330
Meisjes C1214-250
Meisjes C2311-320
Jongens A1181-190
Jongens B1341-350
Jongens C1251-260