Van de voorzitter

Beste leden,
Het seizoen 2017-2018 ligt achterons. Een sportief seizoen dat werd afgesloten met een spetterd jubileum feest in de Oase, een warm Italiaans minikamp, een frisse duik in het zwembad en een zonovergoten Grastoernooi.

Nu de zomer is aangebroken kijken we vooruit. Belangrijk aan het begin van volgend seizoen is dat we jullie informeren en toestemming vragen in het kader van de privacywet. Als bestuur hebben we ons gebogen over welke consequenties deze wetgeving met zich meebrengt. Als bestuur, beheerder van jullie
persoonsgegevens, gingen we en gaan we nog steeds zorgvuldig om met het gebruik van jullie persoonsgegevens. Extra aspecten die erbij gekomen zijn, is het plaatsen en verspreiden van foto’s via onze media als de website, Facebook en Gazet. Van ieder lid moeten we expliciet goedkeuring vragen voor het het gebruik maken van foto’s waarop het lid is afgebeeld. Dit zullen we aan het begin van het
seizoen gaan doen.
De tweede helft van afgelopen seizoen hebben we ons opgegeven voor het traject Ontwikkel Fasegericht Opleiden, kortgezegd; OFO. Tijdens dit traject worden trainers begeleidt om niet alleen op basis
van fysiek, maar ook cognitief en sociaal-emotioneel gebied pupillen op de juiste manier te benaderen.
Door meer bewustwording bij de trainer op basis van de twee laatste 
gebieden, kan de trainer gedifferentieerder training geven. Dit zal resulteren in meer betrokkenheid van de pupil in zijn ontwikkeling en spelplezier in het volleybal. Verder in de Gazet lezen jullie hier meer over.

Afgelopen seizoen is de sponsorcommissie uitgebreid. Raoul Aagten is vanuit het GGGT doorgeschoven
naar de sponsorcommissie. Onder het motto “waarom twee aparte sponsorzaken, wanneer hetzelfde doel wordt gediend”, zijn de krachten gebundeld. In een bredere groep wordt nagedacht over nieuwe sponsoring en relatie beheer. Voor bepaalde doelgroepen blijft het lastig om sponsors te vinden. Bedrijven geven steeds minder geld. Bedrijven zien hier steeds minder klandizie in terug. Bussiness to bussiness activiteiten spreekt hen meer aan. Om de relaties met de sponsoren aan te halen, organiseert Gemini op 28 september het Gemini Sponsoren toernooi. Hierbij kunnen we veel hulp gebruiken om voor onze sponsoren een sportieve avond te organiseren.

“Krachten bundelen” hebben we ook op een ander vlak gedaan, namelijk met de andere sportverenigingen die in De Helster sporten. In 2016 hebben we een eerste keer bij elkaar gezeten om over de Helster te discussiëren, zowel over de zaal als het zwembad. We hebben ons als “verenigde binnensport verenigingen” gepresenteerd bij de wethouder sport. In aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen van maart dit jaar nam het onderwerp De Helster een vlucht toen plotsklaps bekend werd dat er een nieuwe accommodatie gebouwd gaat worden. In het coalitieprogramma staat opgenomen dat deze raadsperiode de nieuwe accommodatie opgeleverd gaat worden. Als Verenigde Binnensporters zijn we van meet af aan betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Dit is een gunstige ontwikkeling voor ons als vereniging, waarmee we onze ideeën, eisen en wensen kenbaar
kunnen maken.

Als bestuur en vereniging zetten we stappen voor de toekomst. Een toekomst voor “Volleyballen met
Plezier”. Een fjne zomer gewenst en tot volgend seizoen!
Namens het bestuur,
Niels Paardekooper, voorzitter.