Help Gemini naar een hoger plan !

Heeft u interesse om Gemini te ondersteunen op welke manier dan ook, neem contact op met de sponsorcommissie via dit e-mailadres sponsoring@gemini-elst.nl

Gemini is een sportieve ‘volleybalfamilie’ met een turbulente geschiedenis van inmiddels ruim 40 jaar. Met veel inzet en plezier hebben de leden van Gemini de club gemaakt, die het nu is. En daar zijn we trots op! Een vereniging met inmiddels zo’n 350 leden, waar gezelligheid en kwaliteit samengaan. Dit kan alleen maar worden bereikt als iedereen, naar eigen kunnen, een steentje aan bijdraagt.

Gemini telt naast de grote groep enthousiaste recreanten ook een aantal competitie-teams, van jong tot iets minder jong (sommigen zeggen ‘oud’), van hoog tot laag en van lokaal tot nationaal.

De jeugd neemt een belangrijke plaats in binnen het beleid van de club en dat is logisch. Ook de jongste jeugd, vanaf 6 jaar (inimini’s), heeft een plaats gekregen binnen de vereniging. Een intensieve begeleiding van de jongeren vormt immers het voorportaal voor de toekomst van Gemini.

Kort samengevat: een vereniging van formaat, waar zoals reeds eerder gezegd, gezelligheid en kwaliteit hand in hand gaan. Een “familie” van iedereen, voor iedereen. Een club waar we WELKOM graag in hoofdletters schrijven en plezier in het Volleybal hebben.

Met sponsors houden we de club toegankelijk voor iedereen. Door de bijdrage van de sponsors kunnen we spelmateriaal aanschaffen en kunnen we onze teams in een mooi tenue steken. Graag gaan we met de sponsor in gesprek om te kijken hoe we de beste oplossing kunnen vinden.

Onze Sponsoren